Ferihegy Parkoló, Ferihegy Reptér ParkolóElérhetőségElérhetőségFerihegy Autó - VW, Skoda, Seat

Reptéri parkolót keres?

 Foglalja le parkolóhelyét online!
A Ferihegy Autó Reptéri Parkoló ügyfeleinek udvarias kiszolgálást, gyors ügyintézést, az autóknak biztonságos parkolást kínál.
ÉRKEZÉS:    -   -     Utasok száma:  
TÁVOZÁS:    -   -     Terminál:  

Parkolási szabályzat

cheap jerseys Christian Louboutin Shoes outlet Louis Vuitton handbags Louis Vuitton Louis Vuitton oakleys outlet best replica watches cheap Nike air max fake oakleys Nike air max

 Általános szerződési feltételek

 
A szerződés területi hatálya:
 
Az itt rendezett szabályok a reptéri parkoló céljára bekerített területen érvényesek. A kihajtást követően is érvényesek a szerződésből fennálló felelősségi szabályokra és a követelések rendezésére vonatkozó rendelkezések.
 
A szerződés időbeli hatálya:
 
Jelen szerződés a parkolás megkezdésével az üzemeltető és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között jön létre a gépjármű szabadtéri parkoltatására, tárolására, megőrzésére, repülőtéri transzfer lebonyolítására és az esetlegesen igényelt egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan az alábbi általános feltételek és szabályzatok szerint:
  • Forgalmi rend
  • Biztonságtechnikai intézkedések
  • Repülőtéri transzfer ügymenet
  • Díjszabás
  • Vegyes rendelkezések


Forgalmi rend

 
A reptéri parkoló egész területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség 15 km/h.
 
A parkoló területén a gépjárművek mozgatását, parkolását a személyzet végzi. A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített elektronikus és mechanikus védelemmel ellátva tárolhatók.
 
 
A forgalmi rend a reptéri parkoló kapujának elhagyásáig érvényes.
 
 
Biztonságtechnikai intézkedések
 
A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás és biztonsági célokra adatrögzítést végez: .
 
Az üzemeltető az adatokat kizárólag a reptéri parkoló üzemeltetéséhez használja fel és azokat a jogviszony megszűnése után 30 napig őrzi meg, majd megsemmisíti.
  
A parkolás megkezdésekor az üzemeletető a fenti dokumentumok, és adatrögzítés alapján parkoló kártyát állít ki az ügyfél részére, mely tartalmazza az autó, illetve az ügyfél adatait. (A parkolás befejeztével az autó átvételére a parkoló kártyán szereplő, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult.) Járművel történő kilépés során - amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és parkoló kártyát felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek.
 
A parkoló kártyát az ügyfél köteles megőrizni és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek átadni. Ennek hiányában a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak.
 
A kártya elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségekért  az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
 
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért, károkért.
 
Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.
 
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért.
 
A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható.
Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.
 
Ennek megszegéséből keletkező esetleges károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terhelik.
 
A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén, az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek az üzemeltetőre.
  
 
Repülőtéri transzfer ügymenete
 
Az üzemeltető az ügyfelei részére, a parkoló és a Ferihegy 1, illetve Ferihegy 2. repülőtéri terminálok között, saját kisbusszal biztosítja az oda– és visszautazást  (repülőtéri transzfer).
 
A repülőtéri transzfer díját magába foglalja a megadott parkolási díj. Amennyiben az ügyfél a transzfert nem kívánja igénybe venni, úgy az nem jár a díjak módosulásával.
 
A repülőtéri transzfer a parkoló kártya átvétele után vehető igénybe a kért terminálhoz. A visszautazás során a repülőgép leszállását követően, a parkoló kártyán található telefonszámon kérjük jelezni az igényt a transzferre.
 
A transzfer szolgáltatást az üzemeltető igény szerint biztosítja. Az üzemeltető vállalja, hogy az igény jelzését követően, beérkezéskor 0-15 percen belül rendelkezésre áll a busz, visszaérkezéskor pedig maximum 10-20 percen belül. A menetidő a parkoló és a terminálok között kb. 5-10 perc, forgalomtól függően. Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye.
Az üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet, hogy a fent jelzett időn belül az utasok eljussanak a reptérre vagy a parkolóhoz, azonban nem vállal felelősséget az esetleges műszaki, elkerülhetetlen forgalmi vagy hatósági intézkedések során bekövetkezett estleges késésekért.
 
A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.  A személyzet segíti az ügyfelek biztonságos be- és kiszállását, csomagjaik pakolását.
 
Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek).

Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a kulturált utazás követelményeinek betartását.


Díjszabás

A mindenkori díjszabás megtalálható honlapunkon, illetve irodánkban. Az ügyfél a parkolási díjat érkezéskor fizeti meg kézpénzben. (Kizárólag forintban történő fizetést tudunk elfogadni.) Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzben lehetséges.
 
Bankkártya elfogadása nem áll módunkban.
 
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a parkolót a parkolási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja.
 
A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket.
 
Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkoló kártyát felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja.
 
A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására. Amennyiben járművezető és a tulajdonjogot on sale in our online store!
  igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező.
Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.
A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.
 

Vegyes rendelkezések
 
Az üzemeltető kötelezettsége:
  • a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban tárolja, 
  • a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkoló kártyát felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja, 
  • a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és 
  • a transzfer-ügymenet szerint Ferihegy 1. és Ferihegy 2. terminálokhoz repülőtéri transzfer szolgáltatást nyújt.
Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkoló kártya megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles.
A reptéri parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére – jelen szabályzat betartatásán túl - nem tud teljes körűen befolyást gyakorolni.
 
Az üzemeltető – amennyiben a fenti szabályokat maradéktalanul betartja és betartatja – ezen túlmenően nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.
 
A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a végrehajtására kiadott jogszabályok és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadóak.
Honlapkészítés
Hasznos linkekKötelező biztosítás